środa, 6 sierpnia 2014

Bo dobrze jest wiedzieć!
Drodzy,

Jeśli interesuje Was jakiekolwiek SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE I FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI jakiejkolwiek fundacji, organizacji, jak również SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE ROZLICZENIA ZBIÓRKI PUBLICZNEJ za dany rok - A macie UTRUDNIONY dostęp do tego dokumentu, możecie wystąpić o kopię do organu kontroli nadzoru, czyli ministra, który jest wskazany w statucie danej organizacji.
Jestem po wymianie korespondencji z Ministerstwem Sprawiedliwości, jak również z Ministerstwem Zdrowia, 
z której wynika:

(...) Sprawozdanie merytoryczne fundacje muszą złożyć do swojego organu kontroli nadzoru, czyli ministra, który jest wskazany w statucie fundacji, a także podać je do publicznej wiadomości np. poprzez zamieszczenie na stronie internetowej. Zakres sprawozdania został określony w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji. Jeżeli fundacja prowadzi działalność gospodarczą lub ma status organizacji pożytku publicznego podlega jeszcze dodatkowym obowiązkom sprawozdawczym. (...)

 Czekam na kopię sprawozdania / powinno być mnie w tym tygodniu. 

Udostępniam dla Was adres mailowy, na który możecie pisać prośbę o udostępnienie Wam takiego dokumentu. Bo dobrze jest wiedzieć! 
Department Nadzoru, Kontroli i Skarg / dep-dn@mz.gov.pl

Serdeczności
Patka Pastwińska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz