Akcje charytatywne, wiedza absolutnie konieczna.
Akcje charytatywne – czy warto i komu warto przekazać pieniądze?


Ostatnimi czasy głośno było o pewnych fundacjach, w stosunku do których pojawiły się wątpliwości, czy aby na pewno działają zgodnie ze swoim statusem, czyli przekazują zebrane od darczyńców pieniądze na cele dobroczynne. Tym bardziej pytanie o to, komu oddajemy nasze pieniądze nabiera sensu.

Pomoc jest potrzebna

Szczególnie, że mimo stale towarzyszącej nam gdzieś w tle, krytyki takiej formy pomocy innym, jest ona wciąż bardzo potrzebna. I nie chodzi tylko o popularną akcję w styczniu, czy inne, stale działające stowarzyszenia i fundacje, które wspieramy już od dawna, ponieważ cieszą się naszym zaufaniem. Od niedawna popularne stało się też np. organizowanie zbiórek funduszy na schroniska dla zwierząt czy inne instytucje, które goście ofiarowują młodej parze zamiast prezentów ślubnych, a ona przekazuje je dalej do potrzebujących.

Jeśli chcemy świadomie dysponować pieniędzmi, z których postanowiliśmy zrobić taki pożytek – uczynić je naszym darem, pomocą dla innych, przede wszystkim powinno nas zainteresować to, czy dana fundacja, którą wybieramy, jako powierniczkę naszych oszczędności, jest przejrzysta finansowo. Oznacza to bowiem, że nasze pieniądze trafiają rzeczywiście do potrzebujących.

Przekazywanie pieniędzy

Organizacje pożytku publicznego, które prowadzą na swojej stronie internetowej osobny dział, do którego łatwo trafić i w którym w przejrzysty sposób widać informację o tym, na co zostały wydane zebrane pieniądze lub komu zostały przekazane, w jaki sposób rozdysponowane, są godne zaufania. Oczywiście mogą to robić w każdej innej formie dostępnej dla zainteresowanych, byleby tylko rozliczały się jasno z każdej złotówki od darczyńców.

Jeśli chcemy być darczyńcami, warto też, przed przekazaniem pieniędzy danej fundacji, dokładnie przeczytać jej status oraz prześledzić wcześniejsze poczynania. Czasami w strategii działania, jaką przyjmuje fundacja i jaką opisuje w swoim statusie, widnieje coś, na co nie chcemy dawać swoich pieniędzy. Tak samo w przypadku wcześniejszej działalności – jeśli odkryjemy coś, co nam się nie spodobało, tzn. jakieś działania fundacji, których nie chcemy wspierać, to warto również zastanowić się, czy chcemy wpłacać datki. Oczywiście nie należy przy okazji popadać w przesadę – każda organizacja musi płacić za tzw. działania operacyjne (administrowania, lokal, narzędzia biurowe, itp.)

Jaką organizację wybrać? 
Warto też wybierać organizacje i fundacje, które są znane, cieszą się powodzeniem i renomą oraz działają już od dawna. Wtedy nieco trudniej jest im oszukiwać, ponieważ są pod stałym monitoringiem i zazwyczaj nie chcą stracić swojej pozycji i możliwości niesienia pomocy swojej grupie docelowej.

Mimo że przypadki nadużyć zd
arzają się  czasem, istnieją w Polsce fundacje i organizacje charytatywne, którym możemy ufać i którym ufamy od lat, co pokazują chociażby sumy, jakie udaje się im co roku uzbierać na pomoc potrzebującym. Jeśli czujemy, że chcemy pomagać, warto o robić z głową, ponieważ każda decyzja dotycząca finansów ma swoje konsekwencje i warto, by były one jak najlepsze, zarówno dla nas, jak i dla obdarowanych przez nas osób. 

Źródło:  http://www.skandia.pl/oferta/50plus/artykuly/akcje-charytatywne.html


JESTEM NA NIE DLA TEJ OPP! fot. Patka PastwińskaBrak komentarzy:

Publikowanie komentarza